TRV:03150

ID TRV:03150
Bok 546
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Plassering: Sonegrensebryter med nøytralseksjon kan plasseres i kontaktledningsnettet på strekninger hvor det er:
 • mer enn 40 km mellom utgående linjebrytere i matestasjoner og koblingshus hvis dette er nødvendig for å oppnå nødvendig selektivitet ved feil.
 • mulighet for store vinkelforskjeller i matende 3-fasenett på grunn av utfall av linjer i hovednettet til Statnett. Dette er per 1.1.2006 vurdert til å gjelde strekningene Fåberg – Fron, Fron – Otta og Otta - Dombås (se EK.800204)
 1. Vurdering: Følgende forhold skal vurderes før valg om å bygge sonegrensebrytere gjøres:
  • verndekning,
  • avstander mellom innmatingssteder,
  • stasjonsplassering,
  • togtetthet,
  • koblingshyppighet og
  • feilfrekvens i kontaktledningsnettet.
 2. Vurdering: Valg av sonegrensebryter er en strategisk beslutning som skal tas i samråd med eier av utredning av banestrømforsyningen (p.t. Energi) og ikke alene av det enkelte prosjekt.
Grafikkvisning
Krav følger av Analyse
Kravhensikt Sikre at sonegrensebryter bygges der og når det er hensiktsmessig, men ikke ellers.

For å kunne avgjøre behovet for sonegrensebryter.

Endringsartikler 546 2020 Endringsartikkel 2575, 546 2019 Endringsartikkel 2207
Relatert krav TRV:03176, TRV:03178
Opprettet 2019/02/05
Referanse EH-027288-007 ID9, ID10
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon

Se også TRV:03189.