TRV:03150

ID TRV:03150
Bok 546
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Plasssering: Sonegrensebryter med nøytralseksjon kan plasseres i kontaktledningsnettet på strekninger hvor det er:
 • mer enn 40 km mellom utgående linjebrytere i matestasjoner og koblingshus hvis dette er nødvendig for å oppnå nødvendig selektivitet ved feil.
 • mulighet for store vinkelforskjeller i matende 3-fasenett på grunn av utfall av linjer i hovednettet til Statnett. Dette er per 1.1.2006 vurdert til å gjelde strekningene Fåberg – Fron, Fron – Otta og Otta - Dombås (se EK.800204)
 1. Vurdering: Følgende forhold skal vurderes før valg om å bygge sonegrensebrytere gjøres:
  • verndekning,
  • avstander mellom innmatingssteder,
  • stasjonsplassering,
  • togtetthet,
  • koblingshyppighet og
  • feilfrekvens i kontaktledningsnettet.
 2. Vurdering: Valg av sonegrensebryter er en strategisk beslutning som skal tas i samråd med eier av utredning av banestrømforsyningen (p.t. Energi) og ikke alene av det enkelte prosjekt.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon