TRV:03153

ID TRV:03153
Bok 546
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Sonegrensebryter for autotransformatorsystem:I tofaset elektrisk utforming av kontaktledningsanlegget (autotransformatorsystem) kan en sonegrensebryter bygges av en effektbryter som er koblet til kontaktledningsanlegget som vist i '"`UNIQ--xr-00000000-QINU`"'.

'"`UNIQ--figure-00000001-QINU`"'

Grafikkvisning
Figur 2: Enlinjeskjema for tilkobling av sonegrensebryter til kontaktledningsanlegg med autotransformatorsystem'
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon