TRV:03153

ID TRV:03153
Bok 546
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Sonegrensebryter for autotransformatorsystem:I tofaset elektrisk utforming av kontaktledningsanlegget (autotransformatorsystem) kan en sonegrensebryter bygges av en effektbryter som er koblet til kontaktledningsanlegget som vist i figuren under.
  1. Utførelse: Se Kontaktledning/Prosjektering og Bygging/Seksjonering#N.C3.B8ytralseksjon for utforming av nøytralseksjonen (">402 m").
Enlinjeskjema for tilkobling av sonegrensebryter til kontaktledningsanlegg med autotransformatorsystem
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Anbefale utforming av sonegrensebryteren som løsning på problemstilling som ofte oppstår (jf. formål med TRV).
Endringsartikler 546 2019 Endringsartikkel 2423
Relatert krav
Opprettet 2019/09/09
Referanse EH-027288-007 ID17
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon