TRV:03160

ID TRV:03160
Bok 546
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) Fasesperre: Effektbryteren skal ikke kunne kobles inn manuelt (herunder fjernstyrt) eller automatisk når spenningene ikke er i fase, se Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Vern#Sammenkobling og innfasing.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon