TRV:03160

ID TRV:03160
Bok 546
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Utførelseskrav
Kravtekst Fasesperre: Effektbryteren skal ikke kunne kobles inn manuelt (herunder fjernstyrt) eller automatisk når spenningene ikke er i fase, se Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Vern#Sammenkobling og innfasing.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav
Kravhensikt Hindre at bryteren sammenkobler to anleggsdeler som ikke er i fase og dermed føre til høy kontinuerlig strøm på samme måte som effektbrytere i koblingsanlegg.
Endringsartikler 546 2019 Endringsartikkel 2423
Relatert krav TRV:03435, TRV:03184, TRV:03109
Opprettet 2011/01/01
Referanse EH-027288-007 ID48
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon