TRV:03200

ID TRV:03200
Bok 546
Kapittel 18
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Overspenninger: Påregnelige overspenninger skal være iht. Felles elektro/Prosjektering og bygging/Isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse#Isolasjonsnivå i kontaktledningsnettet og tilhørende anlegg med nominell spenning på 15 kV og iht. NEK EN 50388-1:2022 punkt 10.4 og NEK EN 50163:2004 Annex A.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav, Analyse
Kravhensikt Sikre at komponenter tåler den spenningen de kan utsettes for.
Endringsartikler 546 2014 Endringsartikkel 774, 546 2012 Endringsartikkel 499, 546 2024 Endringsartikkel 3947
Relatert krav
Opprettet 2013/01/22
Referanse EH-027288-000 ID7, fef§2-1
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon