TRV:03201

ID TRV:03201
Bok 546
Kapittel 18
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Laststrøm: Påregnelig laststrøm skal bestemmes av dagens og forventet fremtidig trafikk og infrastruktur, se krav til kvalitet, margin og trafikkprognose.
 1. Utførelse: Laststrømmen bør omfatte
Typisk laststrøm til hensatte kjøretøy (EH-012458-000):
 • Installert effekt: –50–60 kW/personvogn
 • Typisk forbruk
  1. styring og kontroll av kjøretøyet (kommunikasjon, fremføring (regulering, lys, bremser, etc.), overvåking, dører etc.): Neglisjerbar
  2. nødvendige driftsfunksjoner og servicefunksjoner for kjøretøyet (trykkluftkompressorer, minimum kupelys, frostsikring, toaletter, stikkontakter, kjøling av matvarer, batterilading etc.): 5–15 kW/personvogn
  3. passasjerkomfort (oppvarming, ventilasjon og kjøling): 10–15–25 kW/personvogn
  4. tap hovedtransformator mm. for trekkraftkjøretøy: 2–10 kW/transformator
  • Sum typisk forbruk hensetting avhengig av utetemperatur (store kortvarige variasjoner observert): 15–25–40 kW/passasjervogn (Høyeste verdi ved ca -15 °C utetemperatur og komforttemperatur inne)
 • Etablering av 3. passasjerkomfort fra 2. nødvendige drifts og servicefunksjoner: 10–20 minutter ved installert effekt (maks opp til 1 time).
 • Effektfaktor avhengig av måten effekten mottas på og effektforbruk (høyere forbruk høyere effektfaktor):
  • Diodelikeretting: < 0,8 induktiv
  • PWM nettstrømretter: < 0,95 induktiv
  • Varmemotstand (ohmsk): 1,0
  • 1000 V togvarmestikk: > 0,85 induktiv
  • Se også e) Effektretning for kapasitiv verdi.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav, Analyse
Kravhensikt Sikre tilstrekkelig dimensjonering.
Endringsartikler 546 2021 Endringsartikkel 2763, 546 2012 Endringsartikkel 499
Relatert krav
Opprettet 2013/01/22
Referanse EH-027288-000 ID109, FEF §2-1
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon