TRV:03217

ID TRV:03217
Bok 546
Kapittel 18
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Kortvarig overspenning: Varigheten av overspenning opp til 30 kV toppverdi skal ikke overstige 5 minutter.
I fremtidig EN 50388 er det foreslått å redusere denne tiden til 30 s. Bane NOR vurderer bruk av overspenningsvern i omformere eller multifunksjonsvern som en ekstra barriere mot overspenninger og som dermed kan redusere usikkerhet/marginer og gi større fleksibilitet i utforming av kraftsystemet.
Grafikkvisning
Krav følger av Analyse
Kravhensikt Sikre at komponenter ikke ødelegges på grunn av overspenninger.
Endringsartikler 546 2012 Endringsartikkel 499
Relatert krav TRV:03216
Opprettet 2013/01/22
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon