TRV:03219

ID TRV:03219
Bok 546
Kapittel 18
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Utførelseskrav, Dokumentasjonskrav
Kravtekst Laveste elektriske resonansfrekvens: For å sikre stabilitet og robust samtrafikkevne skal kraftsystemet (både med og uten rullende materiell) utformes uten elektriske resonanser med frekvens under fL = 87 Hz (iht. prEN50388-2:201Y)
  1. Verifikasjon: For overslagsberegninger av laveste resonansfrekvens kan vedlegg C i NEK TS 50238-2:2020 benyttes dersom det legges inn god margin, dvs. ingen resonanser under 2·fL og ingen resonanser under to ganger laveste frekvens hvor forventede kjøretøy i trafikk kan være aktive.
  2. Verifikasjon: Overholdelse kan verifiseres ved hjelp av en teoretisk studie, for eksempel basert på tilnærmingen i www.jernbanekompetanse.no/stabilitet i kraftsystemet i kraftsystemet kapittel 5.8.
  3. Unntak: Dersom resonanser under fL er uungåelig (for eksempel på grunn av filter), skal disse ha tilstrekkelig demping dokumentert ved hjelp stabilitetsanalyser i hvert enkelt tilfelle ettersom det er forventet at kraftelektronikkomponenter bidrar med negativ demping (opptrer destabiliserende) under fL.
  4. Dokumentasjon: Verifikasjonen skal dokumenteres i en teknisk rapport hvor forutsetningene, metodikken og robustheten kommer tydelig frem.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav, Analyse
Kravhensikt Med rimelig sikkerhet unngå ustabilitet.
Endringsartikler 546 2017 Endringsartikkel 1633, 546 2014 Endringsartikkel 774
Relatert krav TRV:03215
Opprettet 2011/01/01
Referanse EH-027288-000 ID43, ENE TSI 4.2.8
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon