TRV:03220

ID TRV:03220
Bok 546
Kapittel 18
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Utførelseskrav, Utformingskrav, Dokumentasjonskrav
Kravtekst Demping av elektriske resonanser: For å sikre driftsstabiliteten i jernbanenettet skal dårlig dempede resonanser med frekvens over fL unngås. Dette gjelder spesielt ved:
 • negativt dempebidrag fra styrte kraftelektronikkomponenter (tog og statiske omformere) som kan gi ustabilitet. Se Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Kraftsystem/Vedlegg/Kompatibilitetsstudie steg 1-7 (Informativt) og EH.800501-000 for målte karakteristikker for eksisterende tog og omformere.
 • lav immunitet for ikke å forsterke støystrømmer, for eksempel 95 og 105 Hz for lavfrekvente sporfelt.
 • høy emisjon for ikke å eksitere til overspenninger, for eksempel ved
  • lavere odde overharmoniske (7.: 116 2/3 Hz osv.) fra tyristorstyrte elektriske kjøretøy,
  • lavere like overharmoniske (6.: 100 Hz osv.) fra for eksempel metning av transformatorer ved rim på kontakttråden,
  • høyere overharmoniske (kjent opp til 4 kHz i Norge) fra for eksempel tog som står hensatt med nettstrømrettere i drift.
 1. Utførelse: Kravet kan tilfredsstilles ved å
  1. unngå resonanser ved disse frekvensene,
  2. vise at resonansene er tilstrekkelig dempet eller
  3. fjerne forholdene i listen over.
 2. Verifikasjon: Overholdelse kan verifiseres ved hjelp av en teoretisk studie, for eksempel basert på tilnærmingen i www.jernbanekompetanse.no/stabilitet i kraftsystemet i kraftsystemet kapittel 5.8.
 3. Verifikasjon: Dersom det er ytterligere usikkerheter om teknisk forenlighet eller om kravene til overspenninger er oppfylt bør det gjennomføres test med målinger før idriftsettelse som underlag for eventuelle nødvendige tilleggstiltak.
 4. Dokumentasjon: Verifikasjonen skal dokumenteres i en teknisk rapport hvor forutsetningene, metodikken og vurderingene kommer tydelig frem.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav, Analyse
Kravhensikt Med rimelig sikkerhet unngå ustabilitet.
Endringsartikler 546 2020 Endringsartikkel 2547, 546 2017 Endringsartikkel 1633
Relatert krav TRV:03215
Opprettet 2017/02/01
Referanse EH-027288-000 ID43, ENE TSI 4.2.8
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon