TRV:03238

ID TRV:03238
Bok 546
Kapittel 19
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Utformingskrav
Kravtekst Tomgangsfasevinkel: For korrekt samkjøring mellom parallelle omformerenheter og omformerstasjoner skal tomgangsspenningen for alle omformerenheter i et samkjørt kraftsystem ha lik fasevinkel '"`UNIQ--math-00000000-QINU`"' (se definisjon i '"`UNIQ--xr-00000001-QINU`"') med referanse til det norske sentralnettet.
  1. Utførelse: Tomgangsfasevinkelen '"`UNIQ--math-00000002-QINU`"' skal være forskjøvet ??? ± 120 grader ved 16 2/3 Hz i forhold til referansefasen (fase R) i sentralnettet. Det innebærer at nullgjennomgang for kontaktledningsspenningen skal komme ??? ± 20 ms før/etter nullgjennomgang for referansefasen i sentralnettet.
  2. Utførelse: En omformerenhet skal ved hver oppstart mot samkjørt nett bestemme hvilken faseposisjon som er riktig, og starte opp i denne faseposisjonen.
  3. Verifisering: Riktig tomgangsfasevinkel skal verifiseres ved teknisk beskrivelse av løsning og ved test.

NB: Tallverdier (???) er under utarbeidelse, men det foreløpige kravet er tatt med allerede for å vise helheten.

Sentralnettet på 50 Hz har tre sykluser for hver syklus i kontaktledningsanlegget på 16 2/3 Hz. Derfor har kontaktledningsspenningen tre mulige faseposisjoner med 120 elektriske graders forskyvning som alle samsvarer med kravet. Følgende figur angir dette grafisk. '"`UNIQ--math-00000003-QINU`"' for kontaktledningsnettet er bestemt av fasedreiende transformatorer mellom sentralnett og omformerenhet, og fysisk konstruksjon av eksisterende omformerenheter.

Mulige faseposisjoner
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav, Analyse
Kravhensikt Sikre at nye omformere gir ut spenning i rett fase og ikke noen grader feil som fasevernet ikke oppdager
Endringsartikler 546 2014 Endringsartikkel 1031
Relatert krav TRV:03175, TRV:03435
Opprettet 2015/01/26
Referanse EH-027288-000 ID424

EH-027288-019

Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon