TRV:03240

ID TRV:03240
Bok 546
Kapittel 19
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Utformingskrav
Kravtekst Spenningsregulering: For å bidra til god spenningskvalitet, god lastdeling og samkjøring skal utspenningen fra en mateenhet, automatisk og med rimelig hastighet reguleres mot et settpunkt (tomgangsspenning) kompensert for belastningen (spenningsstatikk) for hver enkelt mateenhet.
  1. Utførelse: Spenningsreguleringen skal skje etter '"`UNIQ--xr-00000000-QINU`"' med separat kompensering for aktiv og reaktiv belastning.
  2. Utførelse: De ulike parameterne skal ha innstillingsområde og bør ha standardinnstilling om ikke lastflytanalyse sier noe annet iht. '"`UNIQ--xr-00000001-QINU`"'.
  3. Unntak: For transformatorstasjoner skal omsetningsforhold, kortslutningsimpedans, trinnkoblere og trinnregulatorer planlegges for å oppnå god samkjøring i kraftsystemet.
  4. Unntak: Kravet gjelder ikke ved eventuell lastbegrensning.
  5. Verifikasjon: Funksjonen skal testes ved flere ulike kombinasjoner av tomgangsspenning og innstilt statikk for forskjellige belastninger.
  6. Verifikasjon: Effektivverdien av spenningen på matestasjonens 15 kV-samleskinne i normal drift bør være innenfor +/- 1 % og skal være innenfor +/- 3 % ved måling av innstilt verdi for karakteristikk. (Gjelder ikke ved lastbegrensning).

'"`UNIQ--equation-00000002-QINU`"'

Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav, Analyse
Kravhensikt Sikre god lastdeling og samkjøring mellom matestasjoner samt redusere faren for utkjøring.
Endringsartikler 546 2014 Endringsartikkel 783
Relatert krav TRV:03175
Opprettet 2014/01/25
Referanse EH-027288-000 ID38

EH-027288-019

Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon
Nyttige lenker Teknisk regelverk:Forbedringsorientert kvalitetskontroll 2021-01