TRV:03241

ID TRV:03241
Bok 546
Kapittel 19
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Utformingskrav
Kravtekst Samkjøring: En mateenhet skal kunne starte opp mot, fase inn mot, mate ut effekt til og tilbakemate effekt fra resten av kraftsystemet med forbindelse til andre mateenheter.
  1. Betingelse: Det skal forventes samkjøring med matestasjoner som ligger minst to matestrekninger fra tiltenkt plassering ved utfall av mating fra mellomliggende matestasjoner.
  2. Utførelse: Dersom stasjonens 16,7 Hz-samleskinne er spenningssatt, skal omformerenheter ved oppstart synkronisere mot samleskinnespenningen.
  3. Unntak: Transformatorer (som mateenheter) kan i stedet for synkroniseringfunksjonalitet utstyres med fasesperre for å hindre innkopling i feil fase.
  4. Verifikasjon: Funksjonen skal undersøkes teoretisk på forhånd og skal verifiseres ved test.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav, Analyse
Kravhensikt Unngå unødvendig og skadelig faseforskjell i nettet.
Endringsartikler 546 2014 Endringsartikkel 783
Relatert krav TRV:03175
Opprettet 2014/01/25
Referanse EH-027288-000 ID264

EH-027288-019

Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon