TRV:03243

ID TRV:03243
Bok 546
Kapittel 19
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Lastdeling: For å utnytte fordelene med samkjøring og hindre stor skjevbelastning internt i en stasjon med flere mateenheter bør matestasjoner og mateenheter i parallell dele den elektriske belastningen prosentvis likt basert på kontinuerlig ytelse under ellers like forhold og dersom ikke lastflytanalyse tilsier noe annet.
  1. Utførelse: Aktiv og reaktiv lastdeling skal foretas med en innstillbar spenningsregulering og fasevinkelkarakteristikkregulering.
  2. Utførelse: For deling av overharmonisk belastning bør alle mateenheter ha relative indre impedans i samme størrelsesorden som eksisterende roterende omformerenheter.
  3. Verifikasjon: Tilstrekkelig lastdeling skal verifiseres med teoretisk analyse på forhånd og bør understøttes av målinger ved idriftsettelse.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav, Analyse
Kravhensikt Overordnet krav om lastdeling for hindre overlast, skjevbelastning og unødvendige tap.
Endringsartikler 546 2014 Endringsartikkel 783
Relatert krav TRV:03175
Opprettet 2014/01/25
Referanse EH-027288-000 ID344

EH-027288-019

Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon
Nyttige lenker Teknisk regelverk:Forbedringsorientert kvalitetskontroll 2021-01