TRV:03244

ID TRV:03244
Bok 546
Kapittel 18
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Utformingskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Bidrag til maksimal kortslutningsstrøm: For å overholde maksimal kortslutningsstrøm i kraftsystemet skal ny eller endret matestasjon ikke føre til at kortslutningsstrømmen i kraftsystemet overskrider dimensjonerende maksimale kortslutningsstrømmer i Felles elektro/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav.
  1. Verifikasjon: Verifikasjon kan gjøres ved beregning.
  2. Utførelse: Ved verifikasjonen skal det tas hensyn til bidrag fra andre matestasjoner og fremtidig økning av kortslutningsbidrag på grunn av endring i kraftsystemet for øvrig bør vurderes, for eksempel endret ytelse i nabostasjoner eller endringer i overføringsnett.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav, Analyse
Kravhensikt Sikre at kortslutningsstrømmen ikke overstiger det anleggene er dimensjonert for.
Endringsartikler 546 2014 Endringsartikkel 783
Relatert krav TRV:03179
Opprettet 2014/01/25
Referanse EH-027288-000 ID246

EH-027288-019

Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon