TRV:03251

ID TRV:03251
Bok 510
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Lagring av måleverdier : Måleverdier skal lagres med tidsoppløsning som for overført verdi og i minimum 10 år for videre analyse.
  1. Utførelse: Måledata for elektriske størrelser skal minimum omfatte effektivverdi, og kan også omfatte maksimal-/topp- og minimalverdi innenfor samme tidsvindu.
  2. Utførelse: Måledata som er overført til fjernkontroll, kan slettes fra lokalkontroll.
  3. Utførelse: Måledata skal være tilgjengelig i et åpent format.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse EH-024636-000 ==> DK38 (Tidligere TRV:03251)
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon