TRV:03260

ID TRV:03260
Bok 546
Kapittel 19
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Selvstendig matestasjon: Matestasjoner skal kunne styre mateenheter og koblingsanlegg selvstendig dersom kommunikasjonsforbindelsen til fjernstyringssentralen brytes.
  1. Utførelse: Ved brudd i forbindelsen bør matestasjonen kunne tilpasse antall aggregater i drift til lastbehovet i kraftsystemet ved hjelp av en start/stopp-automatikk (se annet krav), alternativt starte alle aggregater i stasjonen som står i beredskap.
  2. Operative tiltak: Det skal være rutiner for ettersyn av matestasjoner dersom sambandet til fjernkontroll brytes.
  3. Verifikasjon: Overholdelse skal verifiseres ved realistisk test i drift.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav, Analyse
Kravhensikt Sikre tilgjengelig banestrømforsyning.
Endringsartikler 546 2021 Endringsartikkel 3153, 546 2014 Endringsartikkel 783
Relatert krav TRV:03186
Opprettet 2014/01/25
Referanse EH-027288-000 ID107

EH-027288-019

Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon