TRV:03264

ID TRV:03264
Bok 546
Kapittel 19
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Uavhengig trefaseforsyning: For å hindre manglende forsyning fra flere omformerstasjoner i samme område, bør de ikke forsynes fra samme radial i det overliggende nettet.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav, Analyse
Kravhensikt Sikre banestrømforsyning.
Endringsartikler 546 2014 Endringsartikkel 774, 546 2014 Endringsartikkel 783
Relatert krav TRV:03186
Opprettet 2014/01/25
Referanse EH-027288-000 ID25

EH-027288-019

Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon