TRV:03267

ID TRV:03267
Bok 546
Kapittel 19
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Varsling ved brann: Det skal installeres brannvarslingsanlegg som detekterer og varsler brann i alle rom slik at tiltak kan iverksettes for å begrense personskader, materielle skader og utetid som følge av brann.
  1. Utførelse: Utløst brannalarm skal medføre akustisk alarm og lysalarm i hele stasjonen slik at alt personell varles.
  2. Utførelse: Brannvarslingsanlegget skal sende signal til fjernstyringsanlegget med angivelse av hvilket rom det er detektert brann i, slik at operatør kan iverksette tiltak.
  3. Utførelse: En enkelt feil (for eksempel falsk alarm) i brannvarslingsanlegget skal ikke redusere matestasjonens tilgjengelighet, det vil si at dersom brannvarslingsanlegget automatisk kobler ut komponenter skal dette skje på en selektiv måte.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav, Analyse
Kravhensikt Sikre varsling ved brann.

Sikre at ikke feil i brannvarslingsanlegget reduserer matestasjonens tilgjengelighet. Sikre at falsk alarm etc ikke automatisk fører til utkobling uten at den er verifisert. Sikre at betjening kan motta og verifisere alarm som en konsekvens av at enkelt alarm ikke skal føre til utkobling.

Endringsartikler 546 2014 Endringsartikkel 783
Relatert krav TRV:03190
Opprettet 2014/01/25
Referanse EH-027288-000 ID279, ID280, ID281, ID282

EH-027288-019

Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon

Kravet er delvis redundant med TRV:03049, men spesifisert for matestasjoner.