TRV:03274

ID TRV:03274
Bok 546
Kapittel 19
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Fremtidig utvidelse: For i rimelig grad å legge til rette for senere utvidelse eller endring bør det settes av plass til en ekstra mateenhet i hver stasjon (stasjonær eller mobil).
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav, Analyse
Kravhensikt Redusere faren for at vi i fremtiden står med et anlegg som vi ikke klarer å utvide og tilpasse ønsket kapasitetsøkning.
Endringsartikler 546 2014 Endringsartikkel 783
Relatert krav TRV:03212, TRV:03107
Opprettet 2014/01/25
Referanse EH-027288-000 ID377

EH-027288-019

Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon