TRV:03277

ID TRV:03277
Bok 546
Kapittel 19
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Nøytral oppførsel: Matestasjonen skal være nøytral, det vil si ikke forsterke lavfrekvente pendlinger eller resonanser som initieres av eller tilhører andre komponenter i kraftsystemet, og kan være dempende.
  1. Verifikasjon: Teoretiske undersøkelser som viser hvordan matestasjonen reagerer på pendlinger i strøm eller spenning på frekvenser i området 0,1…16,0 Hz
  2. Verifikasjon: Egenskapene skal undersøkes spesielt med tanke på roterende omformere sin elektromekaniske egenfrekvens på 1,4…2,0 Hz, for eksempel ved hjelp av simuleringsmodell for roterende omformere, se eget vedlegg (under utarbeidelse).
  3. Verifikasjon: Oppfyllelse av kravet skal minimum verifiseres ved test sammen med omkringliggende matestasjoner.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav, Analyse
Kravhensikt Hindre at matestasjonen er en viktig årsak til lavfrekvente pendlinger.
Endringsartikler 546 2014 Endringsartikkel 783
Relatert krav TRV:03223
Opprettet 2014/01/25
Referanse EH-027288-000 ID259

EH-027288-019

Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon
Nyttige lenker Teknisk regelverk:Forbedringsorientert kvalitetskontroll 2021-01