TRV:03278

ID TRV:03278
Bok 546
Kapittel 19
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst c) Regulatordynamikk: For å bidra til rask regulering og samtidig redusere bidrag til pendlinger og oversving i kraftsystemet skal spennings- og fasevinkelreguleringen designes slik at utspenningen under påregnelige påkjenninger (se Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Kraftsystem#Påregnelige påkjenninger) er iht. NEK EN 50163:2004/AC:2013 (inklusive Annex A).
  1. Utførelse: Regulatorer bør utformes slik at de ikke går i begrensning for påregnelige dynamiske påkjenninger uten at risikoen er vurdert særskilt.
  2. Utførelse: Regulatorer bør ha et dempeforhold på 0,5…1,0.
  3. Verifikasjon: Regulatorresponsen skal verifiseres med teoretisk studie og måles/testes så langt praktisk mulig.
Grafikkvisning
Krav følger av Analyse
Kravhensikt Sikre en minimum ønsket dynamikk, for eksempel transient respons og demping
Endringsartikler 546 2014 Endringsartikkel 783
Relatert krav TRV:03224
Opprettet 2014/01/25
Referanse EH-027288-000 ID327

EH-027288-019

Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon
Nyttige lenker Teknisk regelverk:Forbedringsorientert kvalitetskontroll 2021-01