TRV:03279

ID TRV:03279
Bok 546
Kapittel 19
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Demping av roterende omformeres egenfrekvens: For ikke å forringe dynamikken og stabiliteten i kraftsystemet skal ikke endringer i eksisterende roterende omformere medføre redusert demping av den elektromekaniske egenfrekvensen, men bør i stedet bidra til å øke dempingen.
  1. Utførelse: Magnetiseringssystemet skal forberedes for PSS (power system stabiliser) med mindre en slik funksjon implementeres og idriftsettes.
  2. Utførelse: Kravspesifikasjon for nye magnetiseringssystemer bør ta hensyn til krav ut i utført generisk kompatibilitetsstudie, se EB.800126.
  3. Verifikasjon: Eventuell endring kan verifiseres med enkel vurdering eller teoretisk studie i forkant av endringen og eventuelt måling eller test i etterkant for kontroll.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav, Analyse
Kravhensikt Hindre at det blir enda vanskeligere for tog å kunne kjøre i norsk banestrømforsyning.
Endringsartikler 546 2014 Endringsartikkel 783
Relatert krav TRV:03222
Opprettet 2014/01/25
Referanse EH-027288-000 ID342

EH-027288-019

Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon
Nyttige lenker Teknisk regelverk:Forbedringsorientert kvalitetskontroll 2021-01