TRV:03281

ID TRV:03281
Bok 546
Kapittel 19
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Total harmonisk forvrenging: For å begrense overharmonisk innhold i nettspenningen bør matestasjonen ikke føre til total harmonisk forvrengt spenning (THDu) referert grunnharmoniske som overstiger 4…6 % på hvilket som helst sted i kraftsystemet iht. IEEE 519-1992 punkt 11.5 (eller tilsvarende).
  1. Verifikasjon: Overholdelse kan verifiseres med beregninger på den forenklede worst-case modellen i vedlegg Forenklet beregningsmodell (informativt) (uten tilhørende tog).
  2. Verifikasjon: Resultatene fra verifikasjon 1 skal verifiseres med representative målinger.
  3. Vurdering: Akseptanse ved manglende oppfyllelse av kravet skal vurderes ut fra totale kostnader for forbedring av matestasjonen, økte tap, stabilitet (resonansfrekvens) og slitasje samt risikoen for elektromagnetisk påvirkning av andre elektrotekniske systemer.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav
Kravhensikt For å begrense overharmonisk innhold i nettspenningen.
Endringsartikler 546 2014 Endringsartikkel 783
Relatert krav TRV:03215
Opprettet 2014/01/25
Referanse EH-900128-000
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon