TRV:03284

ID TRV:03284
Bok 546
Kapittel 19
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Lavfrekvente sporfelt (95/105 Hz) – selvgenerering: Matestasjonen skal for å redusere antall vernutkoblinger selv ikke generere mer støystrøm enn i størrelsesorden 1 A i 1 s etter samme evalueringsmetode som for vernet i krav a).
  1. Verifikasjon: Overholdelse bør verifiseres med teoretiske undersøkelser, simuleringer eller målinger under relevante feilmoder i stasjonen og påregnelige påkjenninger, se Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Kraftsystem#Dimensjonering/Påregnelige påkjenninger.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav, Analyse
Kravhensikt Tydeliggjøre forventning til omformer for å begrense utkoblinger av 95/105 Hz vernet
Endringsartikler 546 2016 Endringsartikkel 1323, 546 2014 Endringsartikkel 1031
Relatert krav TRV:03226
Opprettet 2016/02/01
Referanse EH-027288-000 ID528

EH-027288-019

Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon