TRV:03286

ID TRV:03286
Bok 546
Kapittel 19
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst a) Psofometrisk støy: For å begrense påvirkningen på gjenværende analoge telesamband bør overharmoniske fra matestasjoner med statiske mateenheter ikke føre til sum psofometrisk vektet returstrøm ihht. ITU-T REC K.68 som overstiger i størrelsesorden 0,5 A.
  1. Betingelse: Oppfyllelse av kravet kan legge til grunn at matestasjonen forsyner en ensidig matet linje som angitt i vedlegg Forenklet beregningsmodell (informativt) (uten tog).
  2. Verifisering: Oppfyllelse kan verifiseres med beregning eller simulering beskrevet i en teknisk rapport.
  3. Vurdering: Oppfyllelse av kravet skal vike for kravoppfyllelse av krav til systemstabilitet, se #Elektrisk resonansustabilitet.
  4. Vurdering: Manglende oppfyllelse av kravet bør i tillegg vurderes mot risiko for påvirkning av stedlige telesamband og økonomiske konsekvenser for endring av matestasjonen.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav, Analyse
Kravhensikt Hindre utillatelig påvirkning av analoge teleinstallasjoner. Det er også erfart at dette kravet dekker påvirkning av noen typer sikringsanlegg.
Endringsartikler 546 2014 Endringsartikkel 783
Relatert krav TRV:03227
Opprettet 2014/01/25
Referanse EH-027288-000 ID323

EH-027288-019

Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon