TRV:03289

ID TRV:03289
Bok 546
Kapittel 19
Vedlegg
Kravtype Dokumentasjonskrav
Kravtekst Roterende maskiner: For synkronmaskiner skal det leveres synkronmaskinparametere for stasjonær, transient og sub-transient drift både for d- og q-akse, opplysning om innfesting til aksel (for mekanisk vinkel) og blokkskjema med parameterlister tilstrekkelig for modellering av spenningsregulering.
  1. Utførelse: Spenningsreguleringsmodellen skal være verifisert med måling.
  2. Dokumentasjon: Dokumentasjonen bør tilsvare IEEE 421.5-2016.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav, Analyse
Kravhensikt Sikre at vi får tilstrekkelig informasjon til analyse av eget kraftsystem.
Endringsartikler 546 2014 Endringsartikkel 783
Relatert krav TRV:03287, TRV:03218
Opprettet 2014/01/25
Referanse EH-027288-000 ID380

EH-027288-019

Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon
Nyttige lenker Teknisk regelverk:Forbedringsorientert kvalitetskontroll 2021-01