TRV:03402

ID TRV:03402
Bok 546
Kapittel 20
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Sikkerhetskrav, Dokumentasjonskrav
Kravtekst Kvalitetssikring av reléplan: Reléplanen skal utarbeides og kontrolleres av to ulike personer.
  1. Utførelse: Utarbeidet reléplan skal foreligge for kontroll sammen med grunnlagsdata.
  2. Utførelse: Kontrollør skal påse at reléplaner for både nye og eksisterende anlegg oppfyller krav til vernutrustning og reléplaner i Bane NORs Tekniske regelverk.
  3. Kompetanse: Utarbeider og kontrollør skal ha kompetanse i elkraft på ingeniørnivå.
  4. Kompetanse: Utarbeider og kontrollør skal ha eller tilegne seg kjennskap til banestrømforsyning (dvs. være klar over forhold som er annerledes i banestrømforsyning enn i vanlig elkraftforsyning) og det aktuelle (planlagte eller eksisterende) anlegget.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav, Analyse
Kravhensikt Sikre at releverninnstillingen som tas frem er korrekt.
Endringsartikler 546 2016 Endringsartikkel 1342
Relatert krav TRV:03397, TRV:03398
Opprettet 2016/02/01
Referanse EH-027288-000 ID133, ID134

EH-027288-020

Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon