TRV:03403

ID TRV:03403
Bok 546
Kapittel 20
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Sikkerhetskrav, Dokumentasjonskrav
Kravtekst Godkjenning: Etter at reléplanen er kontrollert, skal den godkjennes av driftslederen (se FSE §6) til den vernede enheten.
  1. Utførelse: Utarbeidet og kontrollert reléplan skal foreligge for godkjenning sammen med grunnlagsdata og eventuelle kommentarer fra kontrolløren.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav, Analyse
Kravhensikt Sikre kvalitet på releplanleggingen.
Endringsartikler 546 2016 Endringsartikkel 1342
Relatert krav TRV:03397, TRV:03398
Opprettet 2016/02/01
Referanse EH-027288-000 ID155

EH-027288-020

Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon