TRV:03406

ID TRV:03406
Bok 546
Kapittel 20
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Klareringstid: Følgende hensyn skal tas ved beregning av maksimal klareringstid:
  • Smeltestrømgrenser for anlegget skal beregnes basert på kortslutningsstrøm
  • Tillatte berøringsspenninger avhenger av klareringstid (NEK EN 50122-1:2022, som er en del av NEK 900)
  • NEK EN 50388-1:2022 krever vernkoordinering mellom infrastruktur og rullende materiell og gir veiledende tider, "very rapid", typisk 100 ms (med reserveutkobling etter 300 ms hvis utkobling etter 100 ms mislykkes)
  • Tidsselektivitet med andre vern
  • FEF krever høyst 8 s for direktejordet nett, lengre tider for andre typer nett
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav, Analyse
Kravhensikt Begrense tiden det tar å koble ut en feil.
Endringsartikler 546 2016 Endringsartikkel 1342, 546 2024 Endringsartikkel 3947
Relatert krav TRV:03392
Opprettet 2016/02/01
Referanse EH-027288-000 ID175

EH-027288-020

Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon