TRV:03405

ID TRV:03405
Bok 546
Kapittel 20
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Vernprinsipper i banestrømforsyningen: Vern av banestrømforsyningen skal følge prinsipper beskrevet i normen NEK EN 50633:2016 kapittel 5.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav, Analyse
Kravhensikt Legge vernprinsippene i prEN 50633 til grunn for prosjektering av vern i banestrømforsyningen.
Endringsartikler 546 2016 Endringsartikkel 1342
Relatert krav TRV:03392, TRV:03393, TRV:03395, TRV:03394
Opprettet 2016/02/01
Referanse EH-027288-000 ID525

EH-027288-020

Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon