TRV:03413

ID TRV:03413
Bok 546
Kapittel 20
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Selektivitetsmargin distansevern: Distansevern i ulike stasjoner skal stilles selektivt mellom sonene.
  1. Utførelse: Selektivitetsmarginen bør være minimum 15 % av impedansen til strekningen vernet dekker.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav
Kravhensikt Sikre tilstrekkelig seksjonsselektivitet til tross for variasjoner i impedans gitt av forhold ved kortslutningen, ledningsevne og lasten. Oppgi en rimelig og forventet margin som kan legges til grunn.
Endringsartikler 546 2016 Endringsartikkel 1342,546 2023 Endringsartikkel 3767
Relatert krav TRV:03394
Opprettet 2016/02/01
Referanse EH-027288-000 ID164

EH-027288-020

Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon