TRV:03414

ID TRV:03414
Bok 546
Kapittel 20
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Sikkerhetsmargin distansevern sone 2: Distansevernets sone 2 skal med sikkerhet dekke hele matestrekningen
  1. Utførelse: Sikkerhetsmarginen bør være minimum 20 % av impedansen til strekningen vernet dekker (inklusive overgangsmotstand i feilstedet).
  2. Utførelse: Sikkerhetsmarginen bør være enda større for å hensynta tilbakemating dersom dette ikke dekkes av sone 3.
  3. Utførelse: Dersom innstillingen fører til konflikt med sone 2 på neste strekning, kan dette håndteres med større tidsselektivitet dersom det vurderes at konflikten gir en uakseptabel reduksjon i tilgjengeligheten.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav, Analyse
Kravhensikt Sikker deteksjon av kortslutning på hele strekningen frem til neste vern. Oppgi en rimelig og forventet margin som kan legges til grunn.
Endringsartikler 546 2016 Endringsartikkel 1342,546 2023 Endringsartikkel 3767
Relatert krav TRV:03392
Opprettet 2016/02/01
Referanse EH-027288-000 ID165

EH-027288-020

Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon