TRV:03415

ID TRV:03415
Bok 546
Kapittel 20
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Utførelseskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Bortfall av spenningsmåling: Ved bortfall av målespenningen til distansevern kan distansevernfunksjonen erstattes med en normalt uvirksom overstrømsfunksjon i samme enhet for å forbedre verndekningen frem til leder for kobling gjør nødvendige aksjoner.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav, Analyse
Kravhensikt Reserve for impedansevern ved upålitelig målespenning. Prioriterer deteksjon av feil fremfor driftspålitelighet, siden situasjonen oppstår sjeldent, tiden det tar for operatøren å gjøre grep er kort og konsekvensene av altfor konservative innstillinger er små (automatisk gjeninnkobling etter vernfrakobling).
Endringsartikler 546 2016 Endringsartikkel 1342
Relatert krav TRV:03392, TRV:03396
Opprettet 2016/02/01
Referanse EH-027288-000 ID171

EH-027288-020

Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon