TRV:03416

ID TRV:03416
Bok 546
Kapittel 20
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Klareringstid sone 1: Feil i sone 1 skal frakobles uten tilsiktet tidsforsinkelse og innen 100 ms, som ligger til grunn for bestemmelser i NEK EN 50388-1:2022.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav, Analyse
Kravhensikt
Endringsartikler 546 2016 Endringsartikkel 1342, 546 2024 Endringsartikkel 3947
Relatert krav TRV:03406
Opprettet 2016/02/01
Referanse EH-027288-000 ID167

EH-027288-020

Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon