TRV:03418

ID TRV:03418
Bok 546
Kapittel 20
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Funksjonstest (montasje): For å oppdage feilmontasje skal retningsbestemte distansevern testes.
  1. Utførelse: Der produsenten/leverandøren har angitt en metode for å forsikre seg om at retningen til et retningsbestemt distansevern er stilt riktig, kan denne følges.
  2. Utførelse: Alternativt bør funksjonstesten gjennomføres med reell kortslutning i minst en sone.

Dette kravet revurderes i 2023 basert på hendelsene på Follobanen i 2022. Ta kontakt via Kommentarer og spørsmål til Teknisk regelverk.

Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav, Analyse
Kravhensikt For å sikre at distansevernet er riktig montert slik at det ser forover (ut på linjen) og ikke bakover inn i koblingsanlegget og ut på andre linjer. En vanlig feilmode er montering slik at vernet detekterer kortslutning i feil retning.
Endringsartikler 547 2017 Endringsartikkel 1270
Relatert krav TRV:03392
Opprettet 2017/02/01
Referanse EH-027288-000 ID130

EH-027288-020

Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon

Dispensasjonssøknad: Sak #546-000457 Verifising av verninnstillinger ved idriftsettelse