TRV:03420

ID TRV:03420
Bok 546
Kapittel 20
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Selektivitetsmargin mot belastningsstrøm for overstrømsvern: Overstrømvernets laveste trinn Is skal stilles inn selektivt mot belastningsstrøm.
  1. Utførelse: Selektivitetsmarginen bør være 20 % av dimensjonerende belastningsstrøm Ibel og hensynta vernets tilbakegangsforhold neta slik at innstillingen Is >= 1,2∙Ibel/neta.
  2. Utførelse: Maksimal belastningsstrøm bør vurderes ut fra trafikkforhold på strekningen.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav, Analyse
Kravhensikt Sikre selektivitet mellom belastningsstrøm og kortslutningsstrøm. Oppgi en rimelig og forventet margin som kan legges til grunn.
Endringsartikler 546 2016 Endringsartikkel 1342, 546 2023 Endringsartikkel 3767
Relatert krav TRV:03408
Opprettet 2016/02/01
Referanse EH-027288-000 ID173

EH-027288-020

Status
Banedataobjekt
Kravlokasjon