TRV:03421

ID TRV:03421
Bok 546
Kapittel 20
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Sikkerhetsmargin overstrømsvern: Overstrømsvernets laveste trinn Is bør stilles inn til å dekke hele strekningen.
  1. Utførelse: Sikkerhetsmarginen bør være 25 % slik at Is <= 0,75 Ikmin hvor Ik min er minimal kortlustningsstrøm på enden av strekningen (inklusive overgangsmotstand i feilstedet).
  2. Utførelse: Ved konflikt mellom krav til selektivitetsmargin og sikkerhetsmargin bør krav til selektivitetsmargin prioriteres for å unngå anlegg med for lav tilgjengelighet dersom overstrømsvernet er et reservevern, se Vernkonsept (TRV:03411).
Grafikkvisning 546 2023 Endringsartikkel 3767
Krav følger av Overordnet krav, Analyse
Kravhensikt Sikre at vernet dekker hele strekningen. Oppgi en rimelig og forventet margin som kan legges til grunn.
Relatert krav TRV:03392
Opprettet 2016/02/01
Referanse EH-027288-000 ID174

EH-027288-020

Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon