TRV:03422

ID TRV:03422
Bok 546
Kapittel 20
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Maksimal klareringstid overstrømsvern: Den maksimale klareringstiden for hurtig overstrømsvern (som del av hovedvernet i vernkonsept TRV:03411) skal sikre utkobling før vernet enhet når sin smeltestrømgrense.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav, Analyse
Kravhensikt Bringe utkoblingstiden i samsvar med forventninger til infrastrukturen i EN50388 om at vern av banestrømforsyningen kobler ut feil i løpet av «tilnærmet 100 ms».
Endringsartikler 546 2016 Endringsartikkel 1342
Relatert krav TRV:03406
Opprettet 2016/02/01
Referanse EH-027288-000 ID183

EH-027288-020

Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon