TRV:03431

ID TRV:03431
Bok 546
Kapittel 20
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Utformingskrav til linjetest for autotransformatorsystem: For utgående linjer til kontaktledningsanlegg med autotransformatorsystem (elektrisk utforming E og F), kan linjetestutrustningen installeres kun på PL dersom det sikres at NL likevel alltid testes samtidig.
  1. Utførelse: Samtidig test av PL og NL kan sikres ved spenningssetting gjennom minst én autotransformator på den aktuelle utgående linjen. (Merk at ved feilsøking seksjoneres ledningsanlegget).

Betingelsen i 1.Utførelse er oppfylt ved:

  1. Enfasede koblingsanlegg der NL etableres med autotransformator på den aktuelle utgående linjen utenfor koblingsanlegget.
  2. Tofasede koblingsanlegg der det er autotransformator på aktuell utgående linje i umiddelbar nærhet til linjetestutrusningen, dvs. uten bryter mellom dem (som betjenes ved feilsøking).

Betingelsen i 1.Utførelse er ikke oppfylt ved:

  1. Tofasede koblingsanlegg der det er avstand mellom autotransformator på aktuell utgående linje og linjetestutrustningen, dvs. at det er bryter mellom dem (som betjenes ved feilsøking). Kun linjetest av PL i slik situasjon kan føre til at feil i NL ikke oppdages og at NL dermed spenningssettes direkte mot feilen.

Dette kravet vurderes fremdeles mtp. risiko og kost/nytte. Ta kontakt via Kommentarer og spørsmål til Teknisk regelverk.

Grafikkvisning Utformingskrav til linjetest for autotransformatorsystem: For utgående linjer til kontaktledningsanlegg med autotransformatorsystem (elektrisk utforming E og F), kan linjetestutrustningen installeres kun på PL dersom det sikres at NL likevel alltid testes samtidig.
  1. Utførelse: Samtidig test av PL og NL kan sikres ved spenningssetting gjennom minst én autotransformator på den aktuelle utgående linjen. (Merk at ved feilsøking seksjoneres ledningsanlegget).
Betingelsen er oppfylt ved:
  1. Enfasede koblingsanlegg der NL etableres med autotransformator på den aktuelle utgående linjen utenfor koblingsanlegget.
  2. Tofasede koblingsanlegg der det er autotransformator på aktuell utgående linje i umiddelbar nærhet til linjetestutrusningen, dvs. uten bryter mellom dem (som betjenes ved feilsøking).
Betingelsen er ikke oppfylt ved:
  1. Tofasede koblingsanlegg der det er avstand mellom autotransformator på aktuell utgående linje og linjetestutrustningen, dvs. at det er bryter mellom dem (som betjenes ved feilsøking). Kun linjetest av PL i slik situasjon kan føre til at feil i NL ikke oppdages og at NL dermed spenningssettes direkte mot feilen.
Krav følger av Analyse
Kravhensikt Redusere anleggenes kompleksitet og pris.
Endringsartikler 546 2016 Endringsartikkel 1342, 546 2023 Endringsartikkel 3757
Relatert krav TRV:03122
Opprettet 2016/02/01
Referanse EH-027288-000 ID486

EH-027288-020

Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon

Angitt at kravet fremdeles vurderes høsten 2023.