TRV:03476

ID TRV:03476
Bok 530
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Det skal benyttes betongsviller med svillematter med statisk stivhet 0,15 N/mm3 gjennom hele bruen og i en lengde på minimum 3/4 x v (m/s) x 0,5 (s) på hver side av bruen.
  • Unntak: På baner med aksellast >24 tonn skal det benyttes betongsviller med svillematter med statisk stivhet 0,25-0,30 på bruer som ikke krever bruk av ledeskinner.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal bidra til å holde ballastspenninger lave slik at knusing av pukk og underside sville unngås.
Endringsartikler 530 2013 Endringsartikkel 617, 530 2023 Endringsartikkel 3737
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Spor på bruer#Sviller