TRV:03588

ID TRV:03588
Bok 530
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Det bør anvendes planovergang med gummileppe som lukker sporrillene slik at små hjul ikke kan sette seg fast ved passering. Se Vedlegg/Planovergangsløsninger#Personoverganger for eksempel på dette.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal hindre hjul kan passere planovergang uten fare for å sette seg fast i rilleåpningen hvor skinnene krysser planovergangen.
Endringsartikler 530 2015 Endringsartikkel 1055
Relatert krav
Opprettet 2015/01/26
Referanse TSI PRM Parameterkrav 4.2.1.15. Passenger track crossing to platforms
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Planoverganger#Plattformadkomst i plan