TRV:03757

ID TRV:03757
Bok 550
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst h) Et forsignal skal plasseres slik at siktavstanden oppfyller kravene til enten “brutt sikt” eller til “ubrutt sikt” i Tabell: Siktkrav forsignal:
Unntak: Dersom det er gjennomsignalering på strekningen og tillatt hastighet er > 80 km/h, kan siktkravene til hovedsignal benyttes også for forsignal, se Tabell: Siktkrav til kombinert signal med gjennomsignalering. Det skal da være minimum 156 meter ubrutt eller 222 meter brutt sikt.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Endringsartikler Endringsartikkel 1613
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon