TRV:03791

ID TRV:03791
Bok 560
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Antennemasters jordingssystem: For mastekonstruksjoner skal det benyttes ringjord der øvrige forhold til utjevning og jording også skal følge retningslinjer fra Felles elektro/Prosjektering og bygging/Jording.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at krav til utjevning er i samsvar med øvrige jernbanetekniske fag
Endringsartikler 560_2018_Endringsartikkel_2162
Relatert krav TRV:01054, TRV:07869
Opprettet 2019/02/05
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Antennemaster - "Jording"