TRV:03879

ID TRV:03879
Bok 548
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst ▶ b) Komponenter innenfor sone for kontaktledning eller sone for strømavtaker skal alltid ha en utjevningsforbindelse til banestrømmens returkrets.
  1. Utjevningsforbindelsen kan enten gå direkte til sporet eller via langsgående jordleder.
  2. Se for øvrig Kontaktledning/Vedlikehold/Generelle tekniske krav Jording
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon