TRV:03972

ID TRV:03972
Bok 530
Kapittel 14
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) For atkomst til plattform skal tiltak i Tabell: Tiltak for plankryssing ved stasjoner med tilhørende tallfesting for passasjer- og trafikkmengde gitt av Figur: Passasjer- og trafikkmengde pr. dimensjonerende time legges til grunn.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon