TRV:03984

ID TRV:03984
Bok 530
Kapittel 14
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst a) Bredde av oppholdssonen skal bestemmes ved å summere nedenstående faktorer.
  • minimumsbredde = 1,8 m
  • tilleggsbredde for kjøretøy med leveranser til togene = 1,0 m
  • tilleggsbredde for reisende (forhøyes opp til nærmeste halve meter) = n/200 m,

for n<50 settes n = 0

Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Krav til oppholdssonens bredde skal sikre tilstrekkelig plass til ventende passasjerer og ev. kjøretøy.
Relatert krav TRV:03977, TRV:03978, TRV:03979
Opprettet
Referanse TSI PRM (2015, krav 4.2.1.12)

Statens vegvesen håndbok 232 og stasjonens trafikk
TSI PRM (2015, krav 4.2.1.2) Obstacle-free route

Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon