TRV:03977

ID TRV:03977
Bok 530
Kapittel 14
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst a) Minste plattformbredde skal være 2,5 meter for en sideplattform og 3,3 meter for en mellomplattform.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Krav til plattformbredde skal ivareta sikker, hinderfri bevegelse av påstigende, avstigende og ventende passasjerer
Relatert krav TRV:03978, TRV:03979, TRV:03984
Opprettet
Referanse TSI PRM (2015, krav 4.2.1.12)

(TSI PRM (2015, krav 7.2.2))

Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon