TRV:04243

ID TRV:04243
Bok 532
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst f) Sporet skal måles inn for ca. hver 10. meter. Tabell: Krav til geodetisk kvalitet ved innmåling av spor med satelittbasert måleteknikk.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse 532 2021 Endringsartikkel 2305
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon