TRV:04392

ID TRV:04392
Bok 532
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst ▶ d) Dersom planovergangen bare benyttes av fotgjengere, skal sikttid som gitt i Tabell: Sikttid ved personoverganger benyttes.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon