TRV:04393

ID TRV:04393
Bok 532
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst Ved måling av sikt for målekategori B
  • Moped, motorsykkel
  • Snøscooter, ATV
  • Personbil med og uten henger
  • Varebil

skal sikt måles i avstand 6,0 m fra spormidt (~ 5,25 fra nærmeste skinne) i det aktuelle kjørefeltet. Sikt skal måles i høyde 1,1 m over veibanen (ved planovergangen) og mot et siktepunkt 2,0 m over skinnetopp.

Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre tilstrekkelig siktlengde ved planoverganger.
Endringsartikler 532 2023 Endringsartikkel 3268
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Vedlikehold/Planoverganger#Måling av sikt