TRV:04394

ID TRV:04394
Bok 532
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Ved måling av sikt for målekategori C
  • Lastebil (inkl. brannbil med stige) (L)
  • Buss
  • Vogntog (VT)

skal sikt måles i avstand 6,0 m fra spormidt (~ 5,25 fra nærmeste skinne) i det aktuelle kjørefeltet. Sikt skal måles 2,0 m over veibanen (ved planovergangen), og mot et siktepunkt 2,0 m over skinnetopp.

Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre tilstrekkelige siktlengder ved passering av planoverganger
Endringsartikler 532 2023 Endringsartikkel 3268
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Vedlikehold/Planoverganger#Måling av sikt